تنظیم خانواده خدمات : دانش طبی , آموزش مسائل زناشویی , ایمپلنت دندان,معرفی کلینیک دندانپزشكی,طب سنتی http://www.trainingconference.ir 2020-09-28T09:26:29+01:00 text/html 2020-03-20T04:42:49+01:00 www.trainingconference.ir مدیر ماساژ همسران راه حلی ساده با نتایج باورنکردنی http://www.trainingconference.ir/post/91 <div style="text-align: center;"><img src="http://s10.picofile.com/file/8395894442/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg"></div> text/html 2020-03-18T22:34:05+01:00 www.trainingconference.ir مدیر عوارض عجیب رابطه مقعدی http://www.trainingconference.ir/post/62 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387383218/rabete_maghadi.jpg" alt=""></div> text/html 2020-03-09T22:27:15+01:00 www.trainingconference.ir مدیر اصلاح موی زاید اندام تناسلی در مردان http://www.trainingconference.ir/post/61 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387382918/a367.jpg" alt=""></div> text/html 2020-03-02T05:32:35+01:00 www.trainingconference.ir مدیر مرکز پرستاری و درمان در منزل همیار سلامت http://www.trainingconference.ir/post/83 <img src="http://s7.picofile.com/file/8390005684/%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.jpg" style="text-align: center;"> text/html 2020-02-29T17:17:50+01:00 www.trainingconference.ir مدیر آشنایی با علم روانشنایی و تاثیر آن بر روح و روان انسان ها http://www.trainingconference.ir/post/65 <div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8389686718/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.jpg"></div> text/html 2020-02-28T22:26:04+01:00 www.trainingconference.ir مدیر راه حل افزایش سایز آلت تناسلی آقایان بدون استفاده از دارو http://www.trainingconference.ir/post/59 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387382618/a370.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-09T19:01:55+01:00 www.trainingconference.ir مدیر دلایل خشکی پوست بدن مادران باردار و درمان طبیعی آن http://www.trainingconference.ir/post/56 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387049092/bardari_768x512.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-30T18:59:47+01:00 www.trainingconference.ir مدیر دلیل بزرگ شدن آلت تناسلی مردان در اول صبح چیست؟ http://www.trainingconference.ir/post/55 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387048868/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-20T18:49:28+01:00 www.trainingconference.ir مدیر همه چیز در مورد شب اول عروسی و حقایق باورنکردنی http://www.trainingconference.ir/post/54 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387048634/pexels_photo_556667.jpeg" alt=""></div> text/html 2019-12-16T19:52:32+01:00 www.trainingconference.ir مدیر بگذارید فرزندتان اشتباه کند http://www.trainingconference.ir/post/48 <div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8377838476/%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AF.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2">در ذهن بعضی از پدر و مادرها، تربیت بی‌نقص تربیتی است که در آن فرزندشان هیچ خطایی نکند، هیچ وقت در موقعیت بحرانی قرار نگیرد و درست قبل از آنکه اتفاق بدی رخ دهد، او را از حادثه دور کنند. اما واقعیت این است که چنین روشی که در آن همه چیز جنبه پیشگیرانه دارد فقط منجر به تربیت یک فرزند محافظه کار، نابلد و استریلیزه خواهد شد. آموزش و تربیت هیچ گاه در خلأ اتفاق نمی‌افتد. اگر می‌خواهید فرزندتان درسی را بیاموزد، باید او را در محیطی قرار دهید که تجربه کند.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فرزند شما اگر فضایی برای اشتباه کردن و آزمون و خطا نداشته باشد، همیشه کودک باقی می‌ماند، حتی اگر به ظاهر بزرگ شده باشد. چرا که فرق یک انسان بالغ و رشدیافته با کودک همین آگاهی و تجربه‌هایی است که فرد بالغ ذره ذره در زندگی کسب کرده است. بنابراین:</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اجازه دهید فرزندتان تصمیم بگیرد و عواقب تصمیمات خود را بپذیرد.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2">شما به‌عنوان والدین مسئول ایزوله کردن محیط زندگی کودک و دور نگه داشتن او از هر خطر، اشتباه یا مشکل نیستید.</font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-06T19:47:46+01:00 www.trainingconference.ir مدیر با کودک نافرمان چگونه رفتار کنیم؟ http://www.trainingconference.ir/post/47 <div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8377838134/%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2">تربیت کودک نافرمان کار سختی است اما غیرممکن نیست. کودکان معمولی به راحتی دربرابر صحبت بزرگترها تسلیم میشوند و قابل کنترل به وسیله والدین هستند اما کودک نافرمانی را در نظر بگیرید که پس از یک خرابکاری وحشتناک زمانی که شما با عصبانیت در حال سرزنش او هستید و انتظار دارید مقداری پشیمانی در او ببینید شاهد چشمانی هستید که بسیار از کرده خود راضی و خشنود است و با جسارت تمام به شما زل است و این تنها یکی از سختی های تربیت کودک نافرمان است.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2">برخی والدین به دلیل عدم آگاهی از نحوه تربیت بچه نافرمان دست به تنبیه های دشوار تری می زند و همواره حلقه ازادی بچه را با قوانین سخت گیرانه تر تنگ می کنند بی آنکه بداند این شیوه کار را بدتر می کند.</font></p></div> text/html 2019-11-22T19:57:11+01:00 www.trainingconference.ir مدیر شب بیداری علت شکست های عاطفی http://www.trainingconference.ir/post/49 <div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8377838892/%D8%B4%D8%A8_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2">تحقیقات اخیر پژوهشگران نشان می دهد که کمبود خواب باعث تغییرات اساسی در بدن و افزایش ریسک و نگرانی های جدی سلامت مانند چاقی، انواع بیماری های جسمی و روحی و حتی مرگ زودرس می شود.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2">کمبود خواب تأثیرات مخرب فراوانی بر سلامت فرد دارد که قابل جبران نیست. در عین حال خواب بیش از 6 تا 8 ساعت شبانه هم برای سلامتی مضر است. آنچه پژوهشگران حوزه خواب بر آن تأکید دارند، خواب شبانه بین 7 تا 8 ساعت است تا بتوانید تمام سطوح خواب را تجربه کنید. سطح یک خواب برای حافظه و یادگیری کافی نیست. سطح 2 (حرکات سریع چشم و خواب دیدن) مورد نظر است. شاید ندانید که کم خوابی بیش از مصرف الکل باعث تصادف می شود یا عاملی برای طلاق و جدایی است. پژوهشگران بر این باورند که کم خواب ها چهار برابر دیگران در روابط عاطفی به مشکل برمی خورند و سه برابر بیشتر افسرده می شوند.</font></p></div> text/html 2019-11-22T19:36:10+01:00 www.trainingconference.ir مدیر نشانه های عشق شدید مردان به زنان http://www.trainingconference.ir/post/46 <div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8377837584/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: right; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2">&nbsp;حس محبت و دوست داشتن یك ودیعه الهی است كه در وجود همه انسان‌ها قرار داده شده و هر كسی بنا بر شخصیتی كه دارد این حس را به گونه‌ای متفاوت بروز می‌دهد. در زندگی همه ما بارها پیش آمده كه از خودمان می‌پرسیم آیا همسرم یا نامزدم مرا واقعا دوست دارد؟ اما رسیدن به پاسخ این سؤال برای خیلی از ما دشوار است چون اخلاقیات آقایان و بروز احساسات درونی‌شان در بیشتر مواقع با خانم‌ها متفاوت است و بالطبع نشانه‌های دوست داشتن و ابراز علاقه برای مردان شباهتی به روش‌های زنان ندارد. برخی ویژگی‌ها به صورت ذاتی در وجود انسان‌ها قرار دارد كه البته بنابر شرایط حاكم بر محیط زندگی شكلی به خود می‌گیرد.</font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-27T22:07:38+01:00 www.trainingconference.ir مدیر میزان و نحوه تأثیر ازدواج بر سلامت روان مردان و زنان http://www.trainingconference.ir/post/23 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">میزان و نحوه<font color="#FF0000"> تأثیر ازدواج بر سلامت</font> روان مردان و زنان<br></font></div><br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375757200/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82.jpg"></div> text/html 2019-09-11T07:51:21+01:00 www.trainingconference.ir مدیر مصرف قهوه و تاثیر آن بر ناباروری http://www.trainingconference.ir/post/16 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2015/09/F201207261350591674420444.jpg" alt="ناباروری"></div>